CROWDFUNDING

Foto: Pixabay

Steun Hardell’s Research Foundation Environment and Cancer

startdatum: 30 november 2020

Ga direct naar de crowdfundingsactie

Op 10 december a.s. vindt een technische briefing over het advies 5G en Gezondheid plaats aan de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op verzoek van Let’s Talk About Tech geeft de Zweedse wetenschapper en oncoloog Lennart Hardell zijn expertreactie op het Gezondheidsraad advies. Hardell levert met zijn internationaal gerespecteerde onderzoeksgroep al jarenlang een belangrijke bijdrage aan het internationale debat over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling (van smartphones, wifi, zendmasten, etc.).

De Kamerleden zullen over de expertreactie worden geïnformeerd door Let’s Talk About Tech, zodat ze tijdens het debat goed beslagen ten ijs kunnen komen. Gezien de enorme wetenschappelijk status van Hardell is zijn expertreactie van groot belang voor het debat en de toekomst van de uitrol van 5G in Nederland.

Als waardering voor al het onderzoekswerk van Hardell en de bijdrage die hij nu met zijn expertreactie aan het debat in Nederland levert willen wij via deze crowdfunding-actie een mooi bedrag overmaken aan Hardell’s Research Foundation Environment and Cancer. Vanuit deze stichting continueert hij het wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen milieu en kanker en andere chronische ziekten. Hoe lastig het is om financiering te krijgen voor onderzoeksprojecten die mogelijk een maatschappelijk probleem blootleggen en bevestigen heeft Let’s Talk About Tech beschreven in het artikel ‘Het 5G Appeal en het monopolie van de wetenschap ‘.

 

Meer over het werk van Hardell en zijn onderzoeksgroep

De Wereldgezondheidsorganisatie gaf in 2011 de radiofrequente elektromagnetische velden van draadloze communicatie de classificatie ‘mogelijk kankerverwekkend’ (klasse 2B). Dit werd voor een belangrijk deel gebaseerd op de publicaties van de onderzoeksgroep van Hardell. Hij is nu o.a. lid van de adviesraad van Oceana Radiofrequency Advisory Association (ORSAA ) en één van de initiatiefnemers van het 5G Appeal  aan de Europese Unie, waarin honderden wetenschappers oproepen tot een moratorium op 5G. Naast zijn wetenschappelijke publicaties naar het verband tussen elektromagnetische straling en het optreden van gezondheidsschade, heeft hij recent ook gepubliceerd over de integriteit van de door overheden gemandateerde adviesorganen. Zie zijn meeste recente artikel in Oncology Letters ‘Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by experts with no conflicts of interest’.

In 2018 gaf Hardell een presentatie over de gezondheidsrisico’s van mobiele telefoons en draadloze netwerken aan de Deense parlementaire commissie voor gezondheid en ouderenzorg. Daarbij geeft hij een toelichting op zijn eigen en andere recente publicaties op het vlak van straling en gezondheid en maakt inzichtelijk welke stralingsniveaus er in de publieke ruimte in Zweden en in het gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie gemeten zijn.

This is another ethical question: How much should we allow each other to be exposed passively?

Ook besteedt hij aandacht aan de commissies en adviesraden die het beleid bepalen op het vlak van elektromagnetische velden zijn. Hij laat zien hoe verweven deze met elkaar zijn, alleen al doordat dezelfde personen in meerdere van deze organen participeren.

 

Video (20 min, Engelstalig): Dr. Lennart Hardell testifies at Danish Parliament hearing about Cell Phone Radiation, Cancer and Science, 2018

 

Steun Hardell, steun de onafhankelijke wetenschap!

Hoe lastig het is om financiering te krijgen voor onderzoeksprojecten die mogelijk een maatschappelijk probleem blootleggen en bevestigen heeft Let’s Talk About Tech beschreven in het artikel ‘Het 5G Appeal en het monopolie van de wetenschap ‘.

Vind jij het ook belangrijk dat onafhankelijke wetenschappers onderzoek kunnen blijven doen en dat hun inzichten ook bij politici en bestuurders bekend zijn? Steun Hardell dan met een donatie, zodat hij zich kan blijven inzetten voor adequaat onderzoek naar het verband tussen elektromagnetische straling en gezondheid.

Ga naar de crowdfundingsactie Steun Hardell’s Research Foundation Environment and Cancer