MANIFEST

We doen fantastische ontdekkingen en innovatie gaat razendsnel. Tegelijkertijd ervaren steeds meer mensen gezondheidsklachten door de overal aanwezige technologieën. Vaak worden deze klachten niet tijdig herkend. Elektromagnetische velden (straling) van draadloze technologieën hebben schadelijke biologische effecten op ons als mens en op heel ons ecosysteem.

Wij als burger hebben geen keuzevrijheid meer om ons aan de straling van draadloze techniek te kunnen onttrekken. Dit betekent dat sommige mensen niet meer volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Veel andere landen nemen voorzorgsmaatregelen, Nederland loopt hierin achter.

Wij verklaren dat:

  1. Wij staan voor leefbaarheid en keuzevrijheid voor iedereen en voor een veilig, duurzaam en humaan gebruik van draadloze technologie.
  1. Wij anderen helpen om meer bewustzijn te krijgen over elektromagnetische velden (EMV). Wij scheppen bewustzijn, informeren en inspireren. We komen in actie en zijn democratisch. We geven eerlijke informatie en advies. Wij mobiliseren mensen.
  1. Wij een deskundige gesprekspartner zijn voor media, scholen, bedrijven, de politiek, beleidsmakers, zorgverleners, wetenschappers, natuur- en maatschappelijke organisaties enz. Wij starten het debat en leiden de weg in dit debat. Wij laten ons zien.
  1. Wij de milieufactor straling hoog op de politieke agenda in Nederland zetten met als doel het huidige beleid op korte termijn te veranderen. Wij spreken politici, beleidsmakers en bedrijven aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde leefomgeving, individuele autonomie/keuzevrijheid en eerlijke en onafhankelijke informatie.
  1. Er onmiddellijke erkenning van en hulp moet komen voor mensen die gezondheidsklachten ervaren door elektrostress. Wij dwingen bestaansrecht af. We zien veel overeenkomsten met andere milieuziektes, zoals chemische overgevoeligheid (MCS) en laagfrequent geluid. Wij zoeken de samenwerking op met hieraan gerelateerde belangenorganisaties.
  1. Wij in onze communicatie constructief zijn, we spreken niet vanuit angst, we spreken vanuit deskundigheid, ervaring, kracht en positiviteit.
  1. Wij iedereen aanmoedigen om kritisch, nieuwsgierig en onderzoekend te zijn. Wij hebben respect voor ieders mening en zijn beschikbaar voor elke constructieve dialoog. Wij baseren ons op feiten, ervaringen en signalen uit de samenleving. Wij inspireren door te denken in mogelijkheden en oplossingen.
  1. Wij creatieve en oplossingsgerichte verbindingen maken, samen met de overheid, creatieven, de media, de tech- en telecomindustrie, burgers, wetenschappers.

Klik hier voor de PDF-versie van het manifest

 

Grondslag

Expertgroep Let’s Talk About Tech baseert zich o.a. op Resolutie 1815 van de Raad van Europa, waarin alle Europese lidstaten worden opgeroepen burgers beter te beschermen tegen de aantoonbare gezondheidseffecten van straling.