OVER ONS

Wie Zijn Wij?

Wij zijn een nieuwe expertgroep met de naam Let’s Talk About Tech. Wij staan voor leefbaarheid en keuzevrijheid voor iedereen en voor veilige, humane en duurzame digitale toepassingen. We hebben hiertoe een manifest geschreven dat we tijdens het evenement op 8 september 2018 hebben uitgereikt aan Mary-Ann Schreurs, voormalig wethouder van Innovatie en Design, Cultuur en Duurzaamheid in Eindhoven.

Wij willen creatieve en oplossingsgerichte verbindingen maken met en tussen burgers, zorgverleners, politici, beleidsmakers, onderwijsinstellingen, wetenschappers, creatieven, media-, tech- en telecom en andere bedrijven, natuur- en maatschappelijke organisaties, etc. Eén van ons is de Nederlandse hoofdpersoon in de film Ubiquity. Ook werken we samen met Ubiquity en hun campagne www.turnitoff.nl.

De expertgroep is in 2018 opgericht door Anne Bressers, Anouk de Bont, Martine Vriens, Mirjam Bout, Nanny van Hese, Silvia Belgraver, Vera Verhagen en Wendy Schouten en is in wisselende samenstelling actief.

 

Manifest Let’s Talk About Tech

We doen fantastische ontdekkingen en innovatie gaat razendsnel. Tegelijkertijd ervaren steeds meer mensen gezondheidsklachten door de overal aanwezige technologieën. Vaak worden deze klachten niet tijdig herkend. Elektromagnetische velden (straling) van draadloze technologieën hebben schadelijke biologische effecten op ons als mens en op heel ons ecosysteem.

Wij als burger hebben geen keuzevrijheid meer om ons aan de straling van draadloze techniek te kunnen onttrekken. Dit betekent dat sommige mensen niet meer volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Veel andere landen nemen voorzorgsmaatregelen, Nederland loopt hierin achter.

Wij verklaren dat:

  1. Wij staan voor leefbaarheid en keuzevrijheid voor iedereen en voor een veilig, duurzaam en humaan gebruik van draadloze technologie.
  1. Wij anderen helpen om meer bewustzijn te krijgen over elektromagnetische velden (EMV). Wij scheppen bewustzijn, informeren en inspireren. We komen in actie en zijn democratisch. We geven eerlijke informatie en advies. Wij mobiliseren mensen.
  1. Wij een deskundige gesprekspartner zijn voor media, scholen, bedrijven, de politiek, beleidsmakers, zorgverleners, wetenschappers, natuur- en maatschappelijke organisaties enz. Wij starten het debat en leiden de weg in dit debat. Wij laten ons zien.
  1. Wij de milieufactor straling hoog op de politieke agenda in Nederland zetten met als doel het huidige beleid op korte termijn te veranderen. Wij spreken politici, beleidsmakers en bedrijven aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde leefomgeving, individuele autonomie/keuzevrijheid en eerlijke en onafhankelijke informatie.
  1. Er onmiddellijke erkenning van en hulp moet komen voor mensen die gezondheidsklachten ervaren door elektrostress. Wij dwingen bestaansrecht af. We zien veel overeenkomsten met andere milieuziektes, zoals chemische overgevoeligheid (MCS) en laagfrequent geluid. Wij zoeken de samenwerking op met hieraan gerelateerde belangenorganisaties.
  1. Wij in onze communicatie constructief zijn, we spreken niet vanuit angst, we spreken vanuit deskundigheid, ervaring, kracht en positiviteit.
  1. Wij iedereen aanmoedigen om kritisch, nieuwsgierig en onderzoekend te zijn. Wij hebben respect voor ieders mening en zijn beschikbaar voor elke constructieve dialoog. Wij baseren ons op feiten, ervaringen en signalen uit de samenleving. Wij inspireren door te denken in mogelijkheden en oplossingen.
  1. Wij creatieve en oplossingsgerichte verbindingen maken, samen met de overheid, creatieven, de media, de tech- en telecomindustrie, burgers, wetenschappers.

Klik hier voor de PDF-versie van het manifest

 

Grondslag

Expertgroep Let’s Talk About Tech baseert zich o.a. op Resolutie 1815 van de Raad van Europa, waarin alle Europese lidstaten worden opgeroepen burgers beter te beschermen tegen de aantoonbare gezondheidseffecten van straling.