WETENSCHAP

The science is there!

Let’s Talk About Tech ziet dat er in de loop der jaren veel discussie is geweest over de schadelijkheid van elektromagnetische velden en straling. Logisch, want bij introductie van innovaties zoals mobiele telefoons, kunnen potentiële gezondheidsproblemen snel opduiken, maar kan het ook vele jaren – of decennia – duren voordat problemen zichtbaar worden.

 

In deze Tedx Talk bespreekt Silicon-valley ingenieur Jeromy Johnson onze gehechtheid aan technologie en de gezondheidsrisico’s die dit met zich mee kan brengen. Daarbij gaat hij ook kort in op de stand van de wetenschap en de belangenverstrengeling van regulerende instanties met de telecom- en techindustrie. Een eye-opener en tevens uitnodiging om vooral zelf op onderzoek uit te gaan. Vertrouw niet klakkeloos op wat instanties zeggen. En ook niet wat wij zeggen. Neem de tijd om in deze materie te duiken en bepaal vervolgens zelf jouw standpunt!

De informatie die wij op deze site geven laat een ander perspectief, dan het door industrie en overheid gewenste beeld van digitalisering. Wij zijn van mening dat dit perspectief aandacht behoeft, juist omdat de bewijslast dat wireless technologie niet veilig is bijzonder groot is. Het negeren en ‘wargamen‘ van de steeds luider wordende oproep van wetenschappers, artsen, ingenieurs en anderen om bewust een verstandiger en veiliger koers naar de toekomst uit te stippelen is dan ook onverantwoord.

 

Bioinitiative Report en Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association (ORSAA)

Anno 2020 zijn er duizenden peer-reviewed wetenschappelijke onderzoeken verschenen over de schadelijke effecten van elektromagnetische velden en straling. Zo’n 70% van de onafhankelijke onderzoeken toont aan dat de straling van draadloze techniek ruim onder de huidige blootstellingslimieten schadelijk is voor bijna elk systeem en orgaan in het lichaam – inclusief DNA. Dit blijkt o.a. uit het belangrijke overzichtsrapport ‘BioInitiative Report Research Summaries‘. Het Bio-Initiative report is door 14 internationale wetenschappers en experts opgesteld en bevat samenvattingen van 833 publicaties die tussen 1990 en 2017 zijn verschenen op het gebied van elektromagnetische velden en straling. De samenvattingen zijn doorzoekbaar op symptomen en ziektebeelden.

Ook blijkt uit de in 2015 opgerichte databank van Orsaa (Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association Inc.) dat ruim onder de huidige blootstellingslimieten schadelijke effecten optreden. De wetenschappers van Orsaa hebben ’s werelds grootste gecategoriseerde databank van peer-reviewed wetenschappelijke publicaties over radiofrequente elektromagnetische velden gebouwd. Een snapshot van hun database op 12 februari 2018 toonde aan dat de meeste studies (n = 1283, 67,1%) van 1913 studies (in vitro / in vivo experimenteel onderzoek op menselijke / dierlijke / plantaardige systemen en populatie studies) statistisch significante biologische effecten tonen, terwijl 24,4% geen effect en 8,5% onzekere effecten meldden. Het streven van Orsaa is om een onafhankelijk perspectief te bieden op de relevante wetenschap op het vlak van blootstelling aan elektromagnetische velden en om evidence-based besluitvorming te vergemakkelijken voor verschillende belanghebbenden in de moderne samenleving, waaronder clinici, opleiders, veiligheidsfunctionarissen en beleidsmakers.

 

Another unconvenient truth?

In 2011 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie hoogfrequente elektromagnetische velden (waar de mobiele telefonie gebruik van maakt) ingedeeld in groep 2b: ‘mogelijk kankerverwekkend’. De afgelopen jaren is er nog een belangrijk en groeiend aantal bewijzen, dat straling van draadloze toepassingen niet veilig is, bijgekomen. De biologische effecten van de blootstelling aan straling worden steeds zichtbaarder en we zien nu een patroon van problemen dat vergelijkbaar is met dat van het roken van sigaretten. Het gemak en de alomtegenwoordigheid van draadloze technologieën hebben een ingewikkelde situatie gecreëerd. Onze werkplekken, huizen, scholen en het sociale leven krioelen ervan en we lijken van de techniek afhankelijk te zijn geworden. Erkennen dat deze technologie schadelijk is, is vanuit economisch perspectief another unconvenient thruth.

 

5G Space Appeal

Nieuwsgierig naar meer toelichting op en wetenschappelijke onderbouwing van de schadelijke effecten van elektromagnetische velden en straling? In het 5G Space Appeal is uitgebreide tekstuele toelichting, inclusief verwijzingen naar wetenschappelijke publicaties, te vinden. Dit internationale appèl om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen is door een grote groep vooraanstaande wetenschappers, artsen en milieu-organisaties gelanceerd. Deze oproep was op 11 juni 2020 door maar liefst 293,132 personen en organisaties ondertekend. Verder hebben wij op deze pagina een aantal goed onderbouwde betogen van senatoren, artsen en wetenschappers op een rij gezet. Zij laten er allen geen twijfel over bestaan: de straling van draadloze technologie is schadelijk voor de gezondheid en ons eco-systeem.

 

Senator Patrick Colbeck Testifies Against 5G: Hearing 2018

Senator Colbeck is naar eigen zeggen een techie at heart en heeft door zijn werk veel kennis en ervaring met elektromagnetische velden en straling. Hij heeft jaren ingenieurs- en managementervaring in lucht- en ruimtevaarttechniek en o.a. gewerkt voor het internationale ruimtestation.

In zijn betoog tegen 5G benoemt hij o.a. het taboe op gezondheidsrisico’s, de grotere kwetsbaarheid van kinderen, belangenverstrengeling, de schadelijke biologische effecten en het fundamentele recht op veiligheid.

 

Dr. Sharon Goldberg Testifies at Michigan’s 5G Small Cell Tower Legislation Hearing October 4, 2018

Wireless radiation has biological effects. Period. This is no longer a subject for debate when you look at PubMed and the peer-review literature. These effects are seen in all life forms; plants, animals, insects, microbes. In humans we have clear evidence of cancer now; there is no question. We have evidence of DNA damage, cardiomyopathy, which is the precursor of congestive heart failure, neuropsychiatric effects.

5G is an untested application of a technology that we know is harmful; we know it from the science. In academics this is called human subjects research.

Zij betoogt dat de wetenschappelijke literatuur een duidelijke relatie laat zien tussen de blootstelling aan elektromagnetische velden en de huidige epidemieën aan diabetes, achteruitgang van de mentale gezondheid en hartfalen.

Ter verduidelijking: PubMed is een via het internet doorzoekbare internationale bibliotheek/databank met vrijwel alle medisch belangrijke publicaties van de laatste tientallen jaren.

 

Dr. Erica Mallery Blythe – Children with Cancer Conference – 2018

In haar presentatie geeft Dr. Mallery Blythe basisinformatie over het elektromagnetisch spectrum, de interactie met biologische systemen en de ziektebeelden die in de wetenschappelijke literatuur worden gerelateerd aan blootstelling aan elektromagnetische velden en straling. Daarnaast gaat zij in op de grotere kwetsbaarheid van kinderen en de noodzaak om blootstelling aan straling zoveel als mogelijk te beperken en te managen. Daarbij noemt zij goede voorbeelden in verschillende landen en besluit zij met:

Medical doctors need to take action to fulfill their ethical obligations.

Further RF (radiofrequency) deployment is unforgivable irresponsible at this point. And often the precautionary principle gets banded around. I think it’s a very important principle, don’t get me wrong, but I just think it’s completely inappropriate right now for this. Simply because the time for precaution is way passed. The time for precaution was in the time of the 50’s, 60’s and 70’s, when the literature was emerging. This can’t be called precautionary. We’re exposing an entire generation of children to non-ionizing radiation with intensities that in some cases can measured out a billion times billion, or a quintillion times higher than natural background radiation. And we have tens of thousands of research papers now that gives us serious causes of concern. So this is not precautionary. This is an emergency now to protect health. Not just of the generation that we are responsible fort o come, but subsequent generations, given the nature of this toxin.

 

Dr. Lennart Hardell testifies at Danish Parliament hearing about Cell Phone Radiation, Cancer and Science, 2018

Tijdens een openbare hoorzitting op 12 april 2018 In Denemarken heeft de Zweedse oncoloog Prof. Lennart Hardell een presentatie gegeven voor politici van de parlementaire commissie voor gezondheid en ouderenzorg. Deze commissie onderzoekt de gezondheidsrisico’s van mobiele telefoons en draadloze netwerken. De parlementaire commissie vermeldde in haar aankondiging van de raadpleging dat verschillende artsen hebben aangegeven dat een toenemend aantal patiënten symptomen ondervindt van blootstelling aan straling van mobiele telefoons, draadloze netwerken, enz. Gerapporteerde symptomen zijn onder meer hoofdpijn, geheugen- en concentratieproblemen, tinnitus, rusteloosheid, slaapstoornissen, gedragsproblemen en dementie.

Prof. Hardell doet al jarenlang onderzoek doet naar de relatie tussen mobiele telefoons en hersentumoren. Hij geeft een toelichting op zijn eigen en andere recente publicaties op het vlak van straling en gezondheid en maakt inzichtelijk welke stralingsniveaus er in de publieke ruimte in Zweden en in het gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie gemeten zijn.

This is another ethical question: How much should we allow each other to be exposed passively?

Ook besteedt hij aandacht aan de commissies en adviesraden die het beleid bepalen op het vlak van elektromagnetische velden zijn. Hij laat zien hoe verweven deze met elkaar zijn, alleen al doordat dezelfde personen in meerdere van deze organen participeren.

 

Prof. Olle Johannson, Neuroscientist testifies at Danish Parliament hearing about Wireless Radiation Health Effects, 2018

De Zweedse neurowetenschapper Prof. Olle Johansson is een andere vooraanstaande internationale wetenschapper die tijdens de Deense hoorzitting van de parlementaire commissie voor gezondheid en ouderenzorg op 18 april 2018 een presentatie heeft gegeven.

Hij gaat in op het verband dat wetenschappelijke onderzoeken aantonen tussen elektromagnetische velden en astma, allergieën, vruchtbaarheid, hartslag van foetus en pasgeborene, kortetermijngeheugen, concentratie, immuunsysteem, kanker. Verstoringen van het biologisch systeem worden ver onder de huidige blootstellingslimieten gerapporteerd. Ook is er een studie uit 2017 (Taheri et al) die bewijst dat bacteriën resistent zijn voor antibiotica als ze worden blootgesteld aan 900 MHz GSM-straling van mobiele telefoons en 2.4 GHz radiofrequente straling van doorsnee wifi-routers.

From the current vast scientific literature, it is obvious we must proceed with caution before immersing the citizens in more and more artificial electromagnetic fields. We may, as matter of fact, already be gravely endangering our current as well as coming generations. To not act today, may prove a disaster tomorrow, and such lack of action may again result in the classical ‘late lessons from early warnings’.