Overheid negeert constructieve kritiek op 5G; rechter nu aan zet

Vandaag, 4 mei, vond de hoorzitting plaats van het kort geding van Stichting Stop5G Nederland (Stop5GNL) tegen de Nederlandse staat. Het doel is de uitrol van 5G te stoppen omdat de staat onrechtmatig handelt nu zij burgers (en milieu) niet beschermt tegen de mogelijke risico’s van blootstelling aan de sterk gepulseerde straling van deze ongeteste technologie. Let’s Talk About Tech staat volledig achter dit kort geding en vraagt de overheid het voorzorgprincipe te hanteren. Privacy First steunde publiekelijk het kort geding al eerder.

Sinds de oprichting in 2018 zetten wij ons in om het democratisch gesprek over digitalisering te stimuleren. Daarbij is het essentieel dat burgers, volksvertegenwoordigers en bestuurders toegang hebben tot eerlijke, onafhankelijke informatie en dat er ruimte is voor een maatschappelijk debat over de noodzaak, wenselijkheid en veiligheid van nieuwe digitale toepassingen.

Door 5G-critici gepresenteerde feiten blijven buiten beeld

Wij constateren, dat er in Nederland ondanks de constructieve opstelling van 5G-critici nog steeds geen sprake is van een democratisch debat over 5G. De voordelen voor de burger, de gemankeerde blootstellingslimieten, de belangenverstrengeling in de adviesorganen van de overheid op dit gebied, de inbreuk op de privacy en de mogelijkheid van spionage en hacken verdienen een uitgebreide, op feiten gebaseerde discussie. Als het in Coronatijd al gaat over het nieuwe 5G netwerk, dan gaat de aandacht echter voornamelijk uit naar ‘zendmastbranden’ en complottheorieën, zaken waar Let’s Talk About Tech en vele andere 5G-critici zich verre van houden. De feiten die kritische wetenschappers, artsen, onderzoeksjournalisten en bezorgde burgers presenteren, blijven zo buiten beeld.

In ons land, maar ook in de rest van Europa en de wereld, vindt een overweldigende hoeveelheid constructieve, vreedzame en legale acties plaats tegen 5G sinds de lancering van het 5G Appeal. Dit appèl uit 2017 begint als volgt:

Scientists and doctors call for a moratorium on the roll-out of 5G. 5G will substantially increase exposure to radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF), that has been proven to be harmful for humans and the environment.

Opvallend is, dat deze artsen en wetenschappers, die zich baseren op vele peer-reviewed onderzoeken niet gehoord worden.

Overweldigende hoeveelheid constructieve protestacties

In navolging van dit internationale appèl van meer dan 250 artsen en wetenschappers zijn er ook in Nederland talloze acties georganiseerd. Van massale reacties op internetconsultaties van de overheid, brieven en mails aan en gesprekken met bestuurders en volksvertegenwoordigers, tot aan petities, lokale informatiebijeenkomsten en ludieke acties. Er is nu zelfs een speciale 5G-krant voor gemeenten in omloop gebracht, waarvan nummer 1 in maart en nummer 2 afgelopen week verscheen. Een andere veelzeggende actie is de ‘We Do Not Consent’ video-oroep, die gelanceerd is op 25 april 2020, de tweede wereldwijde protestdag tegen 5G. De video is een oproep aan alle regeringen ter wereld om te zorgen voor technologie die de gezondheid en het welzijn van al het leven op de planeet garandeert. Naast fragmenten waarin de stand van de wetenschap wordt toegelicht verklaren mensen van over de hele wereld waarom zij niet instemmen met de uitrol van 5G. Ook Nederland is ruim vertegenwoordigd.

Kortom: nuchtere goed geïnformeerde burgers, belangenorganisaties van patiënten met stralingsklachten, artsen en andere deskundigen laten hun stem horen en roepen op tot een maatschappelijk debat. Een debat waarin zij de kans krijgen uit te leggen dat het onethisch, ondemocratisch (de nieuwe telecomwet zet gemeenten en burgers buiten spel) en, zoals ook Stop5GNL stelt, onrechtmatig is om 5G uit te rollen.

Huidige richtlijnen bieden mens en milieu geen bescherming

De dagvaarding van Stop5GNL onderbouwt dit met tal van wetenschappelijke onderzoeken die de schadelijke, veelal biologische effecten zoals DNA-schade aantonen. Effecten die niet meewegen in de blootstellingslimieten van de ICNIRP, waar de overheid stelselmatig naar verwijst, met de mededeling dat zolang de straling van 5G onder die (zeer hoge) limieten blijft, de techniek dus veilig is. De richtlijnen die nu gehanteerd worden, beschermen ons echter niet, omdat deze alleen gebaseerd zijn op opwarmingseffecten. Veel landen, steden en regio’s elders in de wereld hebben de uitrol van 5G dan ook voorlopig gestopt.

Dat de manier van zenden van 5G technologie daarnaast wezenlijk anders is, namelijk sterk gepulseerd en op de gebruiker gericht en daarmee potentieel gevaarlijker dan die van 3G en 4G (die ook actief blijven, waardoor er tevens cumulatie van stralingsbronnen optreedt), blijft zo buiten beschouwing. Diverse landen en steden houden op basis van eigen waarnemingen limieten aan, die heel veel lager liggen dan die van ICNIRP. Deze nieuwe technologie is daarnaast ook niet in reële, langdurige situaties op mensen getest. Iets wat de Neurenbergcode verbiedt.

Toepassing voorzorgsbeginsel

Wij roepen op om, voordat de frequenties van 5G in juni geveild worden, een pas op de plaats te maken. Draai de bewijslast om bij de introductie van een nieuwe technologie die gepaard gaat met straling. Net als bij het op de markt brengen van een nieuw medicijn: stel eerst onomstotelijk en op basis van onafhankelijk onderzoek vast, dat 5G veilig is. De overheid heeft niet zo’n best trackrecord als het gaat om bescherming van burgers tegen bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen als chroom-6, asbest, tabak en langer geleden het medicijn Softenon. De veiligheid zou altijd voorop moeten staan. Daarnaast zitten er ook vergaande privacyaspecten aan deze technologie, waarover de burger zich niet heeft kunnen uitspreken.

Stop5GNL stelde tijdens de mondelinge behandeling van het kort geding:

Met de uitrol van 5G gokt de Nederlandse staat met de gezondheid van burgers en als die gok verkeerd uitpakt heeft dit ernstige en onomkeerbare gevolgen. Dit is onethisch, met de volksgezondheid gok je niet!

De dagvaarding van Stop5GNL en de mondelinge behandeling in de rechtbank brengen duidelijk naar voren dat de Staat en de industrie niet kunnen aantonen dat er aan 5G geen gezondheidsrisico’s kleven. Er is zelfs amper onderzoek naar de effecten gedaan. En anders dan bij roken en asbest heb je bij een uitrol van 5G geen keuze meer of je er aan wordt blootgesteld of niet. De mooie verkoopverhalen van de telecomindustrie kunnen alleen worden gerealiseerd met een enorme toename van zenders. Stop5GNL stelt:

Gesproken wordt over 5 tot 10 keer meer antennes, wel elke 100 meter. De verwachting is dat de stralingsbelasting met een factor 10 tot 100 omhoog gaat. De antennes zullen dicht in de woonwijken en op huizen en gebouwen geplaatst gaan worden en zullen veel hogere frequenties gebruiken, met grotere biologisch storende pulsaties en gevaarlijkere signaalkarakteristieken.

Toepassing van het voorzorgsbeginsel, concreet in de vorm van het verbieden van de uitrol van 5G, is dan ook absoluut noodzakelijk. Laten we hopen en er op vertrouwen dat de rechter beslist dat de uitrol van 5G onrechtmatig is. Onze samenleving en biosfeer verdienen betere bescherming. Veilige, humane en duurzame technologie heeft de toekomst. 5G niet.

De uitspraak van het kort geding van Stop5GNL tegen de Staat is op 25 mei 2020.

 

Update 8 mei 2020:

Lees ook de terugblik van Stichting Stop5GNL op de hoorzitting.

Onze partnerorganisatie Stralingsbewust.info heeft op haar site een uitgebreid verslag en de video-opname van de hoorzitting staan.

Voor berichtgeving in de media :

04-05-2020 Trouw – Wacht met aanleg van 5G tot gezondheidsrisico’s duidelijk zijn, zegt belangengroep

04-05-2020 Trouw – Uitspraak in kort geding tegen 5G over drie weken

04-05-2020 AD – De staat experimenteert met mensen, blootstelling aan 5G wordt ons opgedrongen

04-05-2020 De Telegraaf – Hard tegen hard bij rechtszaak tegen Staat om 5G

04-05-2020 Volkskrant – Kort geding over 5G door actiegroep: ‘Staat gokt met gezondheid burgers’

04-05-2020 Eindhovens Dagblad – ‘De staat experimenteert met mensen, blootstelling aan 5G wordt ons opgedrongen’

04-05-20 RTL Nieuws 19.30u, vanaf 15 min.20sec: Tegenstanders 5G slepen Staat voor de rechter

04-05-20 NOS Nieuws van 18.00u en 20.30uur, 24 min.20sec – ‘Staat heeft oogkleppen op’