’Een huis in een stralingsarm gebied is voor ons niet te betalen’; Anouk de Bont uit Weesp gaat niet bij de pakken neerzitten na verloren rechtszaak tegen telecomzendmast vlakbij haar huis

Artikel: Gooi- en Eemlander, 18 mei 2021
Auteur: Tamar de Vries

Weespse Anouk de Bont is ervan overtuigd dat zij lichamelijke klachten heeft als gevolg van elektromagnetische straling, afkomstig van de 5G-zendmast vlakbij haar huis. © Foto @Eddy Rotmensen

WEESP

Anouk de Bont uit Weesp heeft de rechtszaak die zij bij de Raad van State aanspande tegen de plaatsing van de telecomzendmast aan de Leeuwenveldseweg in haar woonplaats verloren. De Bont stapte naar de Raad van State omdat zij naar eigen zeggen gezondheidsklachten heeft gekregen van de zendmast vlakbij haar woning.

Voor De Bont is de afwijzing van het hoger beroep geen reden om bij de pakken neer te zitten. ,,Ik ben teleurgesteld over deze uitspraak. Vooral omdat ik hoopte dat de rechter zich wat betreft de gezondheidsrisico’s zou baseren op het laatste rapport van de Gezondheidsraad, zoals onlangs de rechtbank Gelderland deed. Die oordeelde dat een zendmast voor mobiele communicatie zoals 4G en 5G niet zomaar mag worden geplaatst zonder te kijken naar bezwaren over gezondheidsrisico’s.”

Onder wetenschappers heerst grote verdeeldheid over de mogelijke effecten van straling van zendmasten op mensen die daar gevoelig voor zijn. Onderzoeken spreken elkaar tegen.

Voor De Bont staat het echter vast dat haar ernstige gezondheidsklachten verband houden met de elektromagnetische straling van de zendmast. Zij ontdekte dat in 2014, toen ze nog bij de brandweer werkte en ’allerlei rare klachten kreeg’, vertelt zij in haar persoonlijke relaas.

(Tekst gaat door onder de foto)

 

Anouk de Bont. © Foto @Eddy Rotmensen

,,Op een gegeven moment was ik continu duizelig, had wazig zicht, hoofdpijn, voelde druk op mijn oren, spieren en gewrichten deden pijn, ik kon me niet concentreren, niet op woorden komen en kon op mijn werk amper deelnemen aan overleg. Al mijn energie ging op aan op mijn stoel blijven zitten. De huisarts en specialisten konden geen oorzaken vinden voor de verslechtering van mijn gezondheid. Het gekke was wel dat ik me vaak ’s ochtends wel oké voelde. Maar zodra ik ergens heen ging dan voelde ik me van het ene op het andere moment een wrak.”

Nadat iemand vroeg of zij misschien last had van elektromagnetische straling, besloten De Bont en haar partner de digitale telefoon en de wifi eruit te gooien en de smartphone in de ban te doen. ,,Dat hielp. Ik heb nog mazzel gehad, er zijn mensen die vele malen gevoeliger zijn dan ik en die kunnen niet meer functioneren in onze maatschappij”, merkt De Bont op.

De Weespse vermoedde wat de oorzaak was van haar klachten. ,,Op het kantoorgebouw aan de overkant stond een zendmast en ook in het gebouw werden natuurlijk volop draadloze toepassingen gebruikt. Door veel thuis te werken, met vaste verbindingen voor telefoon en computer, wist ik me echter staande te houden. Tot eind 2016.”

(Tekst gaat door onder de foto)

De zendmast aan de Leeuwenveldseweg in Weesp. © Foto Anouk de Bont (vanwege copywright andere foto dan in originele artikel)

Toen plaatste T-mobile een antenne-installatie aan de Leeuwenveldseweg, op zo’n 250 meter van De Bont’s woning. Oorspronkelijk stond de mast op de Laurentiuskerk. Na de brand in de torenspits en de nieuwbouw in de kerk moest T-mobile op zoek naar een andere locatie. ,,Alle klachten die ik kreeg van straling kwamen in extreme vorm terug, plus slaapproblemen en hartkloppingen.” De Bont is ervan overtuigd dat dit komt door de straling van de mast vlakbij haar huis.

Meetspecialist

De Bont en haar man schakelden een meetspecialist in en troffen extra maatregelen. Ook overwoog het stel om te verhuizen. ,,Er zijn wel stralingsarme gebieden in Nederland, zelfs in het dichtbevolkte Gooi”, vertelt De Bont. ,,In de bossen tussen Huizen en Bussum, daar is het op veel plekken zo stralingsarm, dat ik daar in de buurt wel zou willen wonen. Maar ja, dat is voor ons niet te betalen.”

Voor diagnose van haar klachten ging De Bont op zoek naar medisch-specialisten in Nederland. ,,Die waren er niet. Na anderhalf jaar op de wachtlijst te hebben gestaan kon ik terecht bij de Franse oncoloog Belpomme. Hij is internationaal bekend vanwege zijn wetenschappelijke publicaties over elektrohypersensitiviteit. De diagnose van een arts is natuurlijk fijn, maar doordat het in Nederland niet erkend is, loop je tegen vooroordelen aan.”

(Tekst gaat door onder de foto)

Anouk de Bont tijdens de uitzending van RTL Late Night in 2018, die was gewijd aan de film Ubiquity. © Still RTL Late Night

De Weespse oogt als een volstrekt normale vrouw. Bij haar geen ’stralingswerende’ jas of pet van roestvrijstaal. De zoektocht naar huizen in ’stralingsarme gebieden’ die zij ondernam is in beeld gebracht in de film Ubiquity (alomtegenwoordigheid). Daarin worden personen geportretteerd die last hebben van straling. ,,Zoals een Zweedse ingenieur die werkte aan de ontwikkeling van de Ericsson-smartphone. Hij woont in een bos, omdat hij ziek werd van de straling.” De Bont is medeoprichter van het platform Let’s Talk About Tech, dat zich sterk maakt voor ’veilige, humane technologie’.

KADER:

EFFECT ELEKTROMAGNETISCHE STRALING OP GEZONDHEID NOG ONDUIDELIJK

Telecomproviders als KPN, T-Mobile en Vodafone zijn in Nederland bezig met de uitrol van het 5G-netwerk. Met 5G (staat voor: vijfde generatie) is sneller dataverkeer mogelijk tussen apparaten onderling en consumenten.

Niet iedereen ziet dat met vertrouwen tegemoet. De invloed van de elektromagnetische stralingsbundels baren mensen zorgen vanwege hun onzichtbaarheid en ongrijpbaarheid. Hoogleraar Hans Kromhout van de Universiteit Utrecht doet al dertig jaar onderzoek naar de effecten van elektromagnetische velden op gezondheid. ,,Er loopt een onderzoek onder 310.000 mensen uit zes landen naar gezondheidseffecten op de lange termijn van het gebruik van mobiele communicatiemiddelen. In de komende jaren zullen resultaten voor (hersen)kanker, Alzheimer, ALS en de ziekte van Parkinson volgen.”

Kromhout: ,,Voor wat hoofdpijn en invloed op slaap betreft, lijkt er een sterker verband te zijn met het gebruik van mobiele apparaten zelf, dan dat ze samen zouden hangen met de radiofrequente velden waarmee ze werken.”

Kromhout denkt dat de gezondheidsschade door straling minder groot is dan de Stichting Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS) veronderstelt. ,,Het is heel moeilijk wetenschappelijk aan te tonen, want je kan niet een groep mensen langdurig gaan blootstellen aan straling.” Hij heeft kritiek op het in zijn ogen al te gemakkelijk geven van toestemming door de overheid voor de verdere uitrol van 5G. Hij pleit voor meer onderzoek naar effecten van hoogfrequente straling op de gezondheid. ,,Gelukkig wordt er ook hard gewerkt aan het opzetten van nieuw onderzoek, maar de uitrol gaat ondertussen gewoon door. Persoonlijk had ik het liever anders gezien.”

Verbaasd

Toon Norp, 5G-onderzoeker bij TNO geeft in een longread op de website van npokennis.nl blijk van vertrouwen in de 5G-technologie. ,,Je kan zelfs beter oude zenders voor 2G en 3G aanpakken als je bang bent voor straling. Want die werken minder efficiënt en moeten dus krachtiger zenden om evenveel appende en bellende Nederlanders te bedienen.” Het antwoord op de vraag of 5G gevaarlijk is, luidt: Nee, al kan het ons wel – heel licht – opwarmen. Golven voor radio, tv, of mobiele netwerken brengen water in beweging en dat produceert warmte.”

De rijksoverheid zegt te dat de introductie van de 5G-technologie veilig is. ,,Het Agentschap Telecom controleert of de 5G-antennes niet teveel straling veroorzaken. Gezondheidsexperts letten op wat wetenschappers ontdekken over de effecten van straling op de gezondheid.”

Gevaren

In een oproep aan de Europese Unie waarschuwen meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen voor het gevaar van 5G. ,,5G zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling. De wetenschappers dringen aan op een onafhankelijke EU-werkgroep die de gezondheidseffecten kan beoordelen. ,,Wij adviseren een moratorium op de uitrol van 5G totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie.”

(Tekst gaat door onder de foto)

(ipv originele foto in artikel, die niet geplaatst vanwege copywright)
Artikel Weespernieuws 20 juni 2018 n.a.v. aangenomen motie Duurzaam Antennebeleid (vanwege copywright andere foto dan in originele artikel))

 

WEESP NEGEERT MOTIE OVER ANTENNEBELEID VAN GEMEENTERAAD

De gemeenteraad Weesp heeft in 2018 met algemene stemmen een motie aangenomen waarin zij belooft geen telecomzendmasten te plaatsen zonder overleg met omwonenden.

Omwonenden van de Leeuwenveldseweg, onder wie Anouk de Bont, hadden zich destijds met een petitie bezorgd uitgelaten over de gezondheidsrisico’s van deze antennemasten.

Daarin staat dat Weesp inspraak van bewoners bij besluiten over hun woon- en leefomgeving belangrijk vindt. Voortaan zou in Weesp het ’het voorzorgsprincipe’ worden toegepast, dat wil zeggen; geen zendmasten nabij woningen.

Tijdens de zitting bij de Raad van State verzekerde Weesp dat de mast aan de Leeuwenveldseweg voor eind 2021 verhuist naar de Nijverheidslaan. De Bont hoopt dat Weesp nu actief aan de slag gaat met de motie Duurzaam Antennebeleid en zorgt dat er minstens vijfhonderd meter zit tussen een antenne en woonomgeving.

 

Lees ook het eerdere artikel ‘Weespse verzet zich met hand en tand tegen tijdelijke 5G-mast: ’Die straling gaat dwars door onze slaapkamers’ dat naar aanleiding van de hoorzitting bij de Raad van State over de zendmast aan de Leeuwenveldseweg in Weesp verscheen in de Gooi- en Eemlander.

Interesse in de film Ubiquity? Je kan de televisieversie die op 18 oktober 2018 (55 minuten) bij de VPRO werd vertoond terugkijken. Ook kan je via vimeo de originele bioscoopversie (82 minuten) streamen.